Skip to Content

Algemene voorwaarden

De websites: www.wapititravel.com, blog.wapititravel.comwww.wapititravel.be en www.wapititravel.nl verder genoemd “website” of “site” zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van:

Contactgegevens:
Attraction Comm. V
Boomsestraat 164
2845 Niel
[email protected]
Ondernemingsnummer: BE 0660.842.687

Met “website” refereren we naar deze website zoals openbaar gemaakt door Attraction en alle informatie en materiaal die de website bevat.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.  Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. Attraction Comm. V, verder ook genoemd “Attraction”, “we”, “wij”, “onze” of “ons”, behoudt het recht deze te allen tijde te wijzigen:

Beperking van aansprakelijkheid

Op deze website worden goedkope vluchten, hotels, reistips en –ervaringen verzameld. Attraction is geen reisagentschap of vliegticketverdeler.  Onze diensten fungeren als een forum tussen u als bezoeker enerzijds en de dienstverleners anderzijds.  De dienstverleners zijn verantwoordelijk voor de diensten die u verleend worden.

De informatie op onze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.  De mening die we hier delen is de onze en niet bedoeld om iemand of een bedrijf schade toe te brengen.

Wij hechten veel belang aan de informatie die verspreid wordt op deze website. Wij leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat door typfouten, tussentijdse wijzigingen en wijzigingen bij derden, de informatie op onze website of op Facebook, Twitter en andere door ons beheerde sociale media kanalen niet meer correct wordt weergegeven. Attraction is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van foutieve informatie.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Attraction verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze andere websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Attraction kan dus in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die we via de site ter beschikking stellen, kan u ons contacteren op [email protected]

De inhoud van de site en de vermelde links, kunnen te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Wij geven geen garanties voor de goede werking van de website en we kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten en foto’s zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en verwerkt tot een mooi reisverhaal. De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, afbeeldingen, tekeningen, knoppen, scripts, software, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Attraction. Data en gegevens van derden behoren toe aan hun rechtmatige eigenaars.  We zullen steeds krediet geven aan derden als we data of gegevens van hen gebruiken.  Mochten we dit uitzonderlijk eenmalig vergeten zijn gelieve ons hiervan dan op de hoogte te brengen via [email protected] zodat we dit kunnen rechtzetten.

Ook alle gegevens die van de website gedownload kunnen worden zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Attraction.  Het downloaden van deze materialen geeft geen eigendomsrecht.

Onze intellectuele eigendom is dan ook enkel te gebruiken mits onze toestemming. Stuur hiervoor een mail naar [email protected]. Onze artikels mogen natuurlijk ook steeds gedeeld worden mits bronvermelding.

Voor inbreuken op het eigendomsrecht is de persoon die de inbreuk heeft gepleegd zelf verantwoordelijk voor de daar uitlopende schade.

Berichten, reacties, posts etc op wapititravel

Op deze website en onze sociale media kanalen willen we een aangename sfeer creëren voor alle lezers en gebruikers waarin men elkaar tips geeft en kan helpen. Daarom vragen we aan onze gebruikers om enkele regels te volgen.

Gebruikers zijn personen die reageren op blogposts op de website, personen die interageren met onze Facebookpagina door te reageren op paginaberichten, een bericht te plaatsten op de Facebookpagina (wall) of een privé-bericht te sturen naar de Facebookpagina, personen die een privé-bericht sturen via Twitter, personen die tekstueel of illustratief interageren via andere sociale media met ons.

Het is niet toegelaten:

  • Beledigingen, scheldpartijen, provocaties, intimidatie, bedreigingen, laster, smaad, onrechtmatige, racistische, discriminerende en misantropische uitlatingen te doen. Ideologische, religieuze en politieke uitlatingen te doen.
  • Spam, ongepaste afbeeldingen en filmpjes, pornografisch materiaal, illegale bestanden en software, virussen en wormen of andere schadelijke software, schendingen van auteursrecht te plaatsen. Links naar voornoemde items te plaatsen.
  • Reclame voor producten, websites, veilingen en andere promotie voor jezelf, partners en partnerprogramma’s of politiek getinte uitspraken. Links naar voornoemde items te plaatsen.
  • Andere door ons als ongepast geachte berichten en berichten in strijd met de Belgische of een andere wetgeving te plaatsen.

Bij het overtreden van deze regels hebben we het recht, maar niet de plicht, deze berichten tegen te houden, te verbergen of te verwijderen. Dit gebeurt volgens de moderatoren hun interpretatie van de regels en zonder verwittiging. Bij buitensporig gedrag of herhaaldelijke feiten wordt de persoon geblokkeerd of geband.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de opmerkingen die gebruikers op onze website of sociale mediakanalen plaatsen.  Deze gebruikers dragen daar zelf de volledige verantwoordelijkheid over.

Informatie bezorgd aan ons, via e-mail, sociale media of via de website (rechtstreeks of onrechtstreeks) mag door ons gebruikt worden tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Kosten

Het gebruik van deze website is gratis.  Indien we in de toekomst voor één of meerdere van onze diensten  een vergoeding vragen zullen we dit vermelden.  Onze basis dienstverlening zal steeds gratis blijven.

Advertenties & sponsors

Desondanks we op deze website kunnen schrijven over producten die we aangeboden krijgen zullen we nooit overgaan tot het promoten van producten die we niet persoonlijk wisten te appreciëren.  We zullen steeds onze eigen mening delen.  Onze ervaring kan verschillen van deze van u. Mocht u ontevreden zijn over een product of dienst nadat u hier een aanbeveling over had gelezen op onze website horen we het graag.  We kunnen echter niet bemiddelen en voor klachten of schadevergoedingen dient u zich uitsluitend te wenden tot de dienstverlener.

Affiliatie links

Sommige van de links op deze website zijn affiliatie links.  Zonder meerkost voor u krijgen wij een percentage op uw aankoop via deze link.  U bent niet verplicht onze links te gebruiken maar we appreciëren het uiteraard als u dit zou doen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.